Maatschappelijke Complexiteit: politiek beleid voor veranderingsperspectief

Interdisciplinaire Masterclass Methodologie

In samenwerking met

Andragologie: Universiteit van Amsterdam

Greenhill & Waterfront

 

Achtergrond van de masterclass
Het is moeilijk adequaat beleid te maken ten aanzien van maatschappelijke complexe problemen. Voor deze interdisciplinaire problemen is een multidisciplinaire benadering nodig van experts uit verschillende vakgebieden en van actoren betrokken bij het probleem.

Doel van de masterclass
Na afloop van de masterclass bent u beter in staat:

Met behulp van de Compram Methodologie inzicht te verkrijgen in de hantering van complexe maatschappelijke problemen;

Uw kennis over de theoretische onderbouwing te vergroten;

Probleemsituaties in de praktijk uit te werken.

Kortom, u leert vragen te beantwoorden als: wat is een complex maatschappelijk probleem. Waarom moeten de problemen op een multidisciplinaire wijze worden aangepakt met meerdere actoren. 
Wat zijn de kennis-, machts- en emotieaspecten van een complex probleem. Welke rol speelt simulatie hierbij. Hoe kunt u zelf zo’n probleem in de praktijk aanpakken. Hoe kunt u deze kennis overbrengen naar uw collega’s.  

Formule van de masterclass
In een viertal theorie bijeenkomsten krijgt u direct de gelegenheid om een eigen complex maatschappelijk probleem in te brengen en te analyseren.
In het tweede gedeelte van de cursus van zes dagdelen gaan we in op een hedendaags complex maatschappelijk probleem met behulp van een simulatiemodel met elkaar tot een dieper inzicht in de problematiek te komen.

U krijgt les van de grondlegger van het vakgebied Methodologie Maatschappelijke Complexiteit Prof. dr. Dorien DeTombe (leiding: eerste gedeelte) en methodoloog & simulatie specialist dr. Cor van Dijkum (leiding: tweede gedeelte)