http://www.sokrates.nl/images/earth.gif

 

 


 
 


Cor van Dijkum
2008

http://www.sokrates.nl/images/menstitel2.gif

Cursussen van Sokrates Consultancy and Engineering

Simulatie

 Computersimulatie met behulp van

STELLA (I THINK) 

De cursus computersimulatie is ontwikkeld vanuit de universitaire praktijk en ervaringen met het geven van bedrijfscursussen (o.a. bij Nolan & Norton, KPMG, UWV). Op de cursus kan individueel, groepsgewijs, of per bedrijf worden ingetekend, waarbij de cursus steeds wordt aangepast aan de specifieke behoeften van de deelnemers. Zij bestaat uit: (1) een basistraining in simuleren van lineaire modellen; (2) de toepassing en de vertaling van deze modellen naar de praktijk van de deelnemers. Voor een zo opgezette cursus wordt uitgegaan van 6 dagdelen cursusbijeenkomsten en 8 dagdelen voor de voorbereiding en het maken van (huiswerk)opdrachten. Wordt de simulatie van niet-lineaire modellen bij de cursus betrokken, dan moet tenminste worden gerekend op 8 dagdelen en 12 dagdelen voorbereiding en huiswerk.

Doel:

Zodanig inzicht krijgen in het gebruik van de simulatie-software I Think dat men in staat is (relatief eenvoudige) simulatie problemen met behulp van I Think op te lossen.

Inhoud:

Eerst wordt geoefend met het transformeren van een verbale beschrijving van een probleemsituatie in een causaal diagram. Daarna wordt aangeven hoe een dergelijk causaal diagram kan omgezet worden in een I Think model. Daarna komt het belangrijkste deel van de cursus aan de orde, namelijk het experimenteren met eenvoudige (lineaire) simulatiemodellen en met minder eenvoudige (niet-lineaire) modellen. Aan de hand van deze praktische oefeningen zal de noodzakelijke theorie van simulatie duidelijk worden gemaakt. Tenslotte zal de cursist geleerd worden hoe hij een door hem zelf geformuleerd management probleem kan oplossen met behulp van een simulatie. De presentatie van deze casus aan andere cursisten vormt de afsluiting van de cursus.

Materiaal:

Stella Software, Werkboek met uitleg en oefeningen.

Docenten:

Dr. Cor van Dijkum en andere medewerkers van Sokrates.

 Tijdsbesteding:

En dagdeel per week, gedurende 6 weken cursusbijeenkomsten. Aan eigen werk en voorbereiding is men daarnaast, naar schatting, 1 dag (2 dagdelen) per week kwijt.

 Plaats:

Amsterdam, of in overleg met deelnemers elders.

http://www.sokrates.nl/images/engels.gifhttp://www.sokrates.nl/images/uw_reactie.gif

Sokrates Consultancy and Engineering
Director: Dr. Cor van Dijkum

Henritte Ronnerplein 7"
1073 KS Amsterdam
telephone: (+31) 20-6622002